Forside » Nyheder og nyhedsbreve » Nyheder » Nyheder 2019 » Ankestyrelsen har bedt 26 kommuner om en udtalelse vedrørende deres anvendelse af konsulenter inden for det sociale område

Ankestyrelsen har bedt 26 kommuner om en udtalelse vedrørende deres anvendelse af konsulenter inden for det sociale område

Det har fremgået i pressen, at 26 kommuner anvender eller overvejer at anvende konsulenter til at finde besparelser på det sociale område. Social- og Indenrigsministeriet har kontaktet Ankestyrelsen for at få vurderet lovligheden af disse aftaler.

20.12.2019

Vi har derfor foreløbig bedt de 26 kommuner, som er omtalt i medierne, om en udtalelse. 

Vi skal bruge udtalelsen til at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag. 

I udtalelsen skal kommunerne blandt andet redegøre for: 

  • Hvilke opgaver konsulentfirmaet er blevet bedt om at varetage.

  • Hvordan konsulentfirmaet har arbejdet med konkrete borgersager for at kunne komme med anbefalinger i forhold til bl.a. kvalitet og effektivisering.

  • Antallet af sager, hvor en borgers allerede bevilgede hjælp/støtte/tilbud mv. efter servicelovens regler er blevet ændret efter konsulentfirmaets gennemgang. 

  • Hvorvidt kommunen efterfølgende har konstateret, at der er truffet urigtige afgørelser efter konsulentfirmaets gennemgang af de enkelte sager, herunder hvorvidt kommunen i så fald har rettet op på fejlene i disse afgørelser.

  •  Hvilket beløb kommunen ved kontraktens indgåelse budgetterede med at betale til konsulentfirmaet, og hvilket beløb kommunen har betalt til konsulentfirmaet på nuværende tidspunkt.

  • Hvorvidt der er indgået aftale med konsulentfirmaet om betaling efter ”no cure no pay”-princippet, hvor aflønningen er en del af de besparelser konsulenterne finder. 

Disse 26 kommuner har modtaget en høring fra Ankestyrelsen: 

  • Hedensted
  • Silkeborg
  • Tårnby
  • Køge
  • Næstved
  • Nyborg
  • Kerteminde
  • Nordfyns
  • Kolding
  • Vejle
  • Billund
  • Horsens
  • Odder
  • Aarhus
  • Favrskov
  • Randers
  • Ringkøbing-Skjern
  • Holstebro
  • Vesthimmerland
  • Rebild
  • Hjørring
  • Allerød
  • Fredericia
  • Odsherred
  • Furesø
  • Ballerup
Sidst opdateret 20.12.2019