Gå til indhold

Ankestyrelsen har bedt 26 kommuner om en udtalelse vedrørende deres anvendelse af konsulenter inden for det sociale område

Det har fremgået i pressen, at 26 kommuner anvender eller overvejer at anvende konsulenter til at finde besparelser på det sociale område. Social- og Indenrigsministeriet har kontaktet Ankestyrelsen for at få vurderet lovligheden af disse aftaler.

Vi har derfor foreløbig bedt de 26 kommuner, som er omtalt i medierne, om en udtalelse. 

Vi skal bruge udtalelsen til at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag. 

I udtalelsen skal kommunerne blandt andet redegøre for: 

 • Hvilke opgaver konsulentfirmaet er blevet bedt om at varetage.

 • Hvordan konsulentfirmaet har arbejdet med konkrete borgersager for at kunne komme med anbefalinger i forhold til bl.a. kvalitet og effektivisering.

 • Antallet af sager, hvor en borgers allerede bevilgede hjælp/støtte/tilbud mv. efter servicelovens regler er blevet ændret efter konsulentfirmaets gennemgang. 

 • Hvorvidt kommunen efterfølgende har konstateret, at der er truffet urigtige afgørelser efter konsulentfirmaets gennemgang af de enkelte sager, herunder hvorvidt kommunen i så fald har rettet op på fejlene i disse afgørelser.

 •  Hvilket beløb kommunen ved kontraktens indgåelse budgetterede med at betale til konsulentfirmaet, og hvilket beløb kommunen har betalt til konsulentfirmaet på nuværende tidspunkt.

 • Hvorvidt der er indgået aftale med konsulentfirmaet om betaling efter ”no cure no pay”-princippet, hvor aflønningen er en del af de besparelser konsulenterne finder. 

Disse 26 kommuner har modtaget en høring fra Ankestyrelsen: 

 • Hedensted
 • Silkeborg
 • Tårnby
 • Køge
 • Næstved
 • Nyborg
 • Kerteminde
 • Nordfyns
 • Kolding
 • Vejle
 • Billund
 • Horsens
 • Odder
 • Aarhus
 • Favrskov
 • Randers
 • Ringkøbing-Skjern
 • Holstebro
 • Vesthimmerland
 • Rebild
 • Hjørring
 • Allerød
 • Fredericia
 • Odsherred
 • Furesø
 • Ballerup

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring