Gå til indhold

Ankestyrelsen genoptager sager om tidspunkt for ledighed for selvstændige erhvervsdrivende

På baggrund af en Højesteretsdom fra 30. april 2019 har Ankestyrelsen valgt at gennemgå et antal sager om ophør af selvstændig virksomhed for at få arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn.

Højesteret ændrede Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalgs afgørelse om, at et medlem af en a-kasse ikke var ophørt endeligt med sin selvstændige bogbindervirksomhed den 28. september 2012, fordi driftslokalerne ikke var solgt eller udlejet.

Højesteret fastslår, at vi ikke generelt kan stille krav om, at driftslokaler er solgt eller udlejet.

Reglerne for ophør af selvstændig virksomhed er ændret fra 1. oktober 2018. Det vil sige, at dommen kun har betydning for sager afgjort efter de regler, der var gældende indtil 1. oktober 2018.

Genoptagelse

På baggrund af Højesterets dom anser vi den tidligere praksis for at være baseret på en forkert fortolkning af loven (retsvildfarelse).

Derfor skal Ankestyrelsen og Center for Klage om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) konkret tage stilling til, om der er grund til at ændre tidligere afgørelser, hvor Ankestyrelsen eller CKA har givet afslag på arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn, allerede fordi borgeren ikke havde solgt eller udlejet den faste ejendom, som virksomheden blev drevet fra.

Vi er derfor nu i gang med at finde de sager, der skal ses på igen.

Afgørelse om genoptagelse træffes af den myndighed, der senest har realitetsbehandlet sagen.

Ankestyrelsen vurderer, at det vil være muligt at identificere de fleste af de relevante sager, hvor Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har truffet afgørelse.  Vi forventer at skulle gennemgå ca. 400 sager. Ankestyrelsen genoptager derfor af egen drift de sager, som vi kan identificere, og kontakter de berørte borgere.

Vi orienterer CKA om pligten til at genoptage sager. CKA skal vurdere, om de kan identificere sagerne, eller de skal vejlede om muligheden for genoptagelse samt vejlede A-kasserne. 

Borgere må kontakte os

For at være helt sikre på, at vi finder alle de relevante sager frem, som er afgjort af Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, beder vi berørte borgere om at kontakte os for at få genoptaget deres sag.

Det vil sige borgere, som i forbindelse med ophør af selvstændig virksomhed har fået afslag på at få arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn, allerede fordi de ikke havde solgt eller udlejet den faste ejendom, som virksomheden blev drevet fra.

Forældelse

Der skal ved behandling af en sag om genoptagelse tages stilling til, om der er indtrådt forældelse efter reglerne i forældelsesloven. Den løbende udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn forældes efter tre år.

Ankestyrelsen har fastsat datoen for Højesterets dom 30. april 2019 som skæringstidspunkt for afbrydelse af forældelsesfristen på tre år efter forældelsesloven.

Krav på arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn, der kunne have været krævet betalt før den 30. april 2016, er dermed forældede, medmindre forældelsesfristen i det konkrete tilfælde har været afbrudt.

Ankestyrelsen og CKA skal derfor i hvert enkelt tilfælde tage stilling til, om kravet på arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn er forældet.

Læs Højesterets-dom

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring