Gå til indhold

Ankestyrelsen behandler nogle sager om revalidering på ny

En dom fra Østre Landsret betyder, at Ankestyrelsen fastlægger en ny praksis i nogle sager om revalidering.

Den nye praksis betyder, at nogle borgere skal have behandlet sager om revalidering igen.

Det handler om sager, hvor styrelsen eller kommunerne har afgjort sagerne om revalidering med tilbagevirkende kraft.

Den nye praksis betyder, at udbetaling af revalideringsydelse tidligst kan stoppes, så sidste dato for udbetaling er datoen for kommunens afgørelse. Det vil sige datoen på det brev, hvor kommunen meddeler, at den har truffet afgørelse om at stoppe revalideringsydelsen.

Kommunen kan altså ikke stoppe revalideringsydelsen fra en dato, der ligger før datoen for kommunens afgørelse.

Borgere kan derfor have ret til revalideringsydelse i længere tid, end de har fået udbetalt.

Den nye praksis handler mere præcist om, at udbetaling af revalideringsydelse først kan standses, når der er truffet en gyldig afgørelse, selvom revalidenden allerede på et tidligere tidspunkt ikke følger ”Min plan”.

Praksis er beskrevet i principafgørelse 38-19. 

Læs principafgørelse 38-19 her.

Ankestyrelsen finder selv de sager, vi skal genoptage

Det er den myndighed, der senest har afgjort sagen, der skal kigge på sagen igen i lyset af den nye praksis.

Ankestyrelsen vurderer, at vi skal gennemgå cirka 1.200 sager for at finde de sager, som vi skal genoptage.

Borgerne behøver derfor ikke at gøre noget, da de får direkte besked fra os, hvis de har ret til revalideringsydelse i længere tid.

Hvad skal kommunerne gøre?

Hvis det er en kommune, der senest har afgjort sagen, er det kommunen, der tager stilling til, om sagen skal genoptages.

Kommunen skal også kigge på sager, som Ankestyrelsen har hjemvist. I disse sager er der først en gyldig afgørelse, når kommunen har truffet en ny afgørelse efter det tidspunkt, hvor sagen er hjemvist. Revalideringsydelsen kan derfor først standses fra tidspunktet for kommunens nye afgørelse.

Kommunerne får direkte besked fra os om, hvilke sager vi har hjemvist.

Derudover skal kommunerne selv vurdere, om de kan finde andre sager, der evt. skal genoptages, eller om de skal vejlede lokalt om muligheden for at få sin sag genoptaget.    

Forældelse

I nogle af de genoptagne sager kan kravet på efterbetaling af revalideringsydelse være forældede.

Udgangspunktet er, at krav på udbetaling af revalideringsydelse er forældede, hvis borgerens krav handler om en periode, der ligger mere end 3 år før landsrettens dom, altså før den 4. maj 2018.

Information til kommuner

Ankestyrelsen skriver direkte til kommunerne og Kommunernes Landsforening om den nye praksis og behovet for at genoptage sager i kommunerne.

Webinar

Ankestyrelsen holder webinar om principafgørelse 38-19 den 29. august 2019. Kommunerne har mulighed for at tilmelde sig via www.ast.dk/webinarer 

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring