Gå til indhold

Ankestyrelsen afgjorde cirka 3.350 klager over Udbetaling Danmark i 2018

Udbetaling Danmarks afgørelse blev stadfæstet i 81 procent af klagesagerne. Udbetaling Danmark lever stadig ikke op til forvaltningslovens krav i alle sager. Det gælder især reglerne om at begrunde afgørelserne.

Ankestyrelsen realitetsbehandlede og afgjorde cirka 3.350 klager over Udbetaling Danmarks afgørelser i 2018. Det viser styrelsens redegørelse for sagsbehandlingen på området i 2018.

Ankestyrelsen fik i 2018 cirka 3.600 klager fra Udbetaling Danmark. De fleste klager handler om boligstøtte, familieydelser og national pension.

Ankestyrelsen har i 2018 stadfæstet 81 procent af klagesagerne fra Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark har altså afgjort sagerne korrekt i 81 procent af de sager, der er klaget over. 12 procent af sagerne blev hjemvist, og ni procent blev ændret.  I 2017 stadfæstede Ankestyrelsen 66 procent af klagesagerne fra Udbetaling Danmark.

Selvom Ankestyrelsen har stadfæstet en afgørelse, kan styrelsen godt have udtalt kritik af sagsbehandlingsfejl, som Udbetaling Danmark har begået i forbindelse med behandlingen af sagen. Når Ankestyrelsen har stadfæstet Udbetaling Danmarks afgørelser trods kritik af sagsbehandlingen, skyldes det fx, at Udbetaling Danmark har rettet op på en mangelfuld begrundelse i genvurderingen af deres afgørelse i forbindelse med klagen, eller at Ankestyrelsen har rettet op på den mangelfulde begrundelse.  

Problemer med at begrunde afgørelserne

Redegørelsen viser, at Udbetaling Danmark stadig har problemer med at leve op til de forvaltningsretlige regler. Det gælder især, når Udbetaling Danmark skal begrunde afgørelserne.  Ankestyrelsen har i 26 procent af sagerne kritiseret, at begrundelsen er mangelfuld. Det drejer sig på boligstøtteområdet og pensionsområdet særligt om begrundelser for beregninger af ydelser og opgørelser af krav.

Til sammenligning påtalte Ankestyrelsen i 2017, at begrundelsen var mangelfuld i 46 procent af klagesagerne.

Det varierer meget mellem sagsområder, i hvor stor en andel, der er grund til at  kritiserer Udbetaling Danmarks sagsbehandling.  I sager efter boligstøtteloven er der udtalt kritik af sagsbehandlingsfejl i 83 procent af sagerne, i sager om barselsdagpenge er der udtalt kritik i 65 procent af sagerne, i sager om national pension er der udtalt kritik i 30 procent af sagerne, i sager om familieydelser i 17 procent af sagerne, og i sager om international pension er der udtalt kritik i 11 procent af sagerne.

Ankestyrelsen holder regelmæssige møder med Udbetaling Danmark, hvor de tendenser, som Ankestyrelsen ser i sagerne, drøftes med henblik på at forebygge fejl i sagsbehandlingen.

Redegørelser om Udbetaling Danmark

Ankestyrelsen skal hvert år lave en redegørelse om sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark.

Fokus i redegørelsen er, hvorfor Ankestyrelsen ændrer og hjemviser sager fra Udbetaling Danmark og hvilke tendenser, vi ser i sagsbehandlingen.

 Læs hele redegørelsen her

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring