Gå til indhold

Udbetaling Danmark får ret i syv ud af ti klagesager

Ankestyrelsens redegørelse viser også, at Udbetaling Danmark fortsat har problemer med at leve op til forvaltningslovens krav. Det gælder især reglerne om at partshøre og at begrunde afgørelserne.

Ankestyrelsen afgjorde cirka 2.300 klager over Udbetaling Danmark i 2016.

Det viser Ankestyrelsens redegørelse om sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark i 2016.

Ankestyrelsen har i 2016 stadfæstet cirka syv ud af ti klagesager over Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark har således afgjort sagerne korrekt i 70 procent af de sager, der er klaget over.

Styrelsen stadfæstede 70 procent af sagerne. 23 procent blev hjemvist – altså sendt tilbage til ny behandling hos Udbetaling Danmark. Ankestyrelsen ændrede 7 procent af sagerne.

Der er kommet væsentlig flere sager i 2016 end i 2015. De fleste klager handler om boligstøtte og social pension, og her stadfæstede Ankestyrelsen henholdsvis 70 og 35 procent af sagerne.

Antallet af hjemviste sager er steget i 2016 sammenlignet med perioden 2013 – 2015. Stigningen skyldes blandt andet en udløber af Ankestyrelsens principmeddelelse 72-16 om anvendelsen af agterskrivelser i sagsbehandlingen af pensionssager.

Problemer

Samtidig viser redegørelsen, at Udbetaling Danmark har problemer i forhold til de forvaltningsretlige regler, når Udbetaling Danmark skal partshøre eller begrunde afgørelserne.

Redegørelser om Udbetaling Danmark

Ankestyrelsen skal hvert år lave en redegørelse om sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark.

Fokus i redegørelsen er, hvorfor Ankestyrelsen ændrer og hjemviser sager fra Udbetaling Danmark samt hvilke tendenser, vi ser i sagsbehandlingen.

Kritik

I 2016 har vi som tidligere registreret kritik af sagsbehandlingen eller bemærket fejl, også selv om resultatet i sagen var rigtigt.

Der er stor forskel på, hvor tit Ankestyrelsen kritiserer sagsbehandlingen. Sager om international pension får kritik i 31 procent af klagesagerne. For sager om boligstøtte er tallet 81.

Læs hele redegørelsen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring