Gå til indhold

Ny ansøgningsrunde til Task forcen på handicapområdet

Nu kan kommunerne igen ansøge om forløb på børne- eller voksenhandicapområdet.

Task forcen på handicapområdet hjælper kommuner med at sætte fokus på styrker og problemer i sagsbehandlingen på handicapområdet for enten børn eller voksne.

Et længerevarende analyseforløb varer cirka fem måneder.

Forløbets indhold

En væsentlig del af forløbet er en juridisk og en socialfaglig gennemgang af en række af kommunens sager på handicapområdet. Gennemgangen bliver suppleret med interviews med

  • forskellige dele af ledelsen
  • sagsbehandlere
  • samarbejdspartnere fra forvaltningen
  • samarbejdspartnere fra kommunale tilbud
  • Handicaprådet
  • borgere med handicap og eventuelle pårørende.

Gennemgangen af sagerne og interviewene er grundlag for en rapport fra Task forcen. Rapporten giver anbefalinger til, hvor kommunen kan sætte ind for at styrke sagsbehandlingen på handicapområdet.

Kommunen kan også aftale, at vi laver et udviklingsforløb i forlængelse af analyseforløbet.

Task forcen

Task forcen på handicapområdet er et frivilligt tilbud til kommunerne og er finansieret af satspuljen.

Den er et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Ankestyrelsen og løber fra 2015 til og med 2017. Vi gennemfører i alt seks lange analyseforløb i perioden.

Ansøgning

Ansøgningsskemaet og en vejledning kan hentes på Socialstyrelsens hjemmeside.

Hent ansøgningsskema og vejledning

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring