Gå til indhold

Første årsrapport efter at Ankestyrelsen har fået ny rolle på adoptionsområdet

Ankestyrelsen fører et mere aktivt tilsyn med den enkelte adoption, den formidlende organisation Danish International Adoption (DIA) og godkender samarbejder i udlandet. Den nye rolle sker som følge af den nye adoptionslov fra den 1. januar 2016.

Ankestyrelsen har i 2016 behandlet 49 sager om matchning af et barn med danske ansøgere. Det fremgår af årsrapporten på adoptionsområdet. Det er den første rapport efter ændringerne af adoptionsloven den 1. januar 2016, hvor Ankestyrelsen har fået en mere aktiv rolle i tilsynet med DIA.

Ankestyrelsen godkender nu, at en adoption kan fortsætte, når et barn bliver matchet med danske ansøgere. Den opgave lå tidligere hos DIA.

Ankestyrelsen behandler forslag til matchning, som ligger indenfor ansøgernes godkendelse. Adoptionssamrådet behandler de sager, hvor DIA vurderer, at barnet ligger udenfor, hvad ansøgerne er godkendt til. Adoptionssamrådet har behandlet 38 matchningssager i 2016.

Tilsyn med DIA’s virksomhed

Ankestyrelsen fører tilsyn med økonomien i DIA og skal godkende samarbejder med organisationer i afgiverlande. Tilsynet skal sikre, at samarbejdet med organisationerne lever op til kravene i Haagerkonventionen om International Adoption. Samarbejdet med de forskellige afgiverlande skal godkendes på ny hvert andet år. Ankestyrelsen godkendte seks samarbejder på ny i 2016.

Undersøgelse af tilfredsheden

Rapporten indeholder også en undersøgelse af, hvordan 55 adoptanter har oplevet adoptionsprocessen. Det er et krav i den nye lov, at Ankestyrelsen gennemfører undersøgelsen, der skal afdække adoptanternes oplevelse af det samlede forløb for adoptionen.

Årsberetning 2016

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring