Gå til indhold

Flere førtidspensionister i 2016

17 procent flere fik førtidspension i 2016 end i 2015, viser Ankestyrelsens årsstatistik. Den viser også, at gennemsnitsalderen for førtidspensionister var 48,2 år i 2016

I 2016 fik 8.108 ansøgere tilkendt førtidspension. Det er en stigning på 17 procent i forhold til 2015. Antallet af tilkendelser er fortsat lavt sammenlignet med før lovændringen i 2013. I 2012 var der eksempelvis 14.504 nye tilkendelser af førtidspension.

Gennemsnitalderen for en ny førtidspensionist er stadig stigende

Den gennemsnitlige alder for nye førtidspensionister er steget fra 45,8 år i 2012 til 48,2 år i 2016.

Sammenlignet med 2012 er der i 2016 en større andel af nye førtidspensionister i aldersgrupperne 50-59 år og 60-64 år, mens der er kommet færre nye førtidspensionister i aldersgrupperne fra 20-49 år. Det skal ses i sammenhæng med de nye regler, der betyder, at personer under 40 år som udgangspunkt ikke kan tilkendes førtidspension.

Sammensæt selv statistikkens tal

De nye tal om førtidspensioner kan du finde på Tal fra Ankestyrelsen. Her kan alle lave udtræk om blandt andet førtidspensionisters:

  • diagnose
  • alder
  • køn
  • uddannelse
  • bopælskommune.

Se hele statistikken for 2016

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring