Gå til indhold

Årsredegørelse om sager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ankestyrelsen offentliggør nu den første redegørelse om sager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). Fokus er primært på sager, hvor styrelsen ikke kommer frem til samme afgørelse som AES.

AES blev oprettet den 1. juli 2016 og overtog blandt andet opgaver fra Arbejdsskadestyrelsen. Redegørelsen gælder kun klagesager, AES har afgjort eller genvurderet, og hvor Ankestyrelsen har afgjort sagen i 2016.

Læs hele redegørelsen 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring