Gå til indhold

Ankestyrelsen genoptager nogle sager om pension til danskere i udlandet

Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen genoptager nogle sager om pension til borgere med bopæl i udlandet. Det sker efter en udtalelse fra Folketingets Ombudsmand.

Ankestyrelsen ændrer praksis og genoptager nogle sager om folkepensionister, der har bopæl i udlandet. Folkepensionisterne har ikke i rimelig tid fået besked om, at de havde ret til pension.

Den nye praksis kommer efter en udtalelse fra Folketingets Ombudsmand. Ombudsmanden slår fast, at det var i strid med reglerne, at pensionister med bopæl i udlandet ikke fik besked om, at de havde ret til pension.

Ankestyrelsen og skiftende pensionsmyndigheder har administreret forkert fra 1998 til 2016. Her blev fejlen opdaget, og Ankestyrelsen ændrede derfor praksis.

Ankestyrelsen er nu i gang med at finde sager, der er afgjort forkert. De relevante sager bliver afgjort på ny, og borgerne får besked.

Der er risiko for, at Ankestyrelsen overser enkelte sager. Derfor opfordrer vi berørte borgere til at kontakte den myndighed, der har afgjort deres sag. Hvis du har haft en sag om folkepension og bopæl i udlandet hos Ankestyrelsen, kan du derfor kontakte os. 

Det handler om sager, hvor pensionisten bosat i udlandet har oplyst sin udenlandske adresse til Det Centrale Personregister (CPR). Pensionisten har som udgangspunkt ikke ret til pension fra før datoen for ansøgningen, hvis han eller hun ikke har efterladt en udenlandsk kontaktadresse i CPR.

Nogle sager kan være forældede

Der vil være sager, hvor kravet på at få efterbetalt pension er forældet. Det er fordi, borgeren efter tre år ikke længere har krav på at få udbetalt en ydelse, som han eller hun ellers havde ret til. De tre år gælder fra den dag, hvor beløbet skulle være betalt til borgeren. 

Sådan kontakter du Ankestyrelsen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring