Gå til indhold

Ankestyrelsen beder Sri Lanka om oplysninger om adoptioner

Ankestyrelsen skriver nu til myndighederne i Sri Lanka for at få oplysninger om adoptioner i 1980'erne.

Det gør vi efter omtale i medierne af uregelmæssigheder i adoptioner fra Sri Lanka. Vi er blevet opmærksomme på, at der kan have været et problem ud fra en omtale af en dokumentarfilm vist på tv i Holland.

Ifølge omtalen af filmen kan Danmark sammen med blandt andet Holland og Sverige have modtaget adoptivbørn fra Sri Lanka på urigtigt grundlag i 1980'erne. 

Vi kan ud fra beskrivelserne ikke vurdere, om adoptioner til Danmark er omfattet af mulige uregelmæssigheder. Oplysningerne er for diffuse til at kunne identificere problemer i danske sager, der dengang var underlagt helt andre regler end i dag.

Hvad gør Ankestyrelsen?

Vi følger sagen tæt. Vi er i kontakt med adoptionsmyndighederne i andre lande, der ud fra omtalen i medierne er i samme situation, og vi er også ved at henvende os til myndighederne i Sri Lanka for at få flere informationer. 

Derefter vil vi vurdere, om oplysningerne giver os mulighed for at gøre mere.

Der findes ikke et regelsæt eller en køreplan for håndteringen af en situation som den her. Derfor prøver vi at få mere viden om, hvad det handler om, og om de danske sager kan være berørt. 

Kan noget tilsvarende ske i dag?

Det er en utrolig ulykkelig situation, hvis børn er blevet bortadopteret på urigtigt grundlag. Derfor er der i dag meget faste regler og procedurer for den internationale adoptionsformidling. De skal sikre beskyttelsen af barnet i processen og den rigtige vejledning af den biologiske familie. 

Der er både en international konvention (Haagerkonventionen fra 1993) og en dansk adoptionslovgivning.

Den videre proces

Vi vil gennem myndighederne i Sri Lanka forsøge at finde ud af, om danske sager er berørt. 

Vi skriver mere, når vi har nye oplysninger i sagen. 

Protokol vedtaget

Ultimo 2019 vedtog centralmyndigheden i Sri Lanka og en række europæiske centralmyndigheder en protokol angående søgen efter biologisk slægt. Du kan se protokollen her: https://ast.dk/born-familie/hvad-handler-din-klage-om/adoption/tilsyn-med-de-formidlende-organisationer/sogen-efter-biologisk-slaegt

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring