Gå til indhold

Ankestyrelsen undersøger tilfredsheden blandt brugerne

Ankestyrelsens brugere bliver i løbet af efteråret spurgt til deres tilfreds med styrelsen.

I efteråret 2016 gennemfører konsulentfirmaet Oxford Research en undersøgelse for Ankestyrelsen.

Undersøgelsen handler om brugernes tilfredshed med Ankestyrelsens service og kvaliteten af Ankestyrelsens ydelser.

Undersøgelsen består af et spørgeskema. Undersøgelsen handler om områderne:

• Arbejdsskade
• Beskæftigelse
• Socialområdet
• Børn og familie.

Om undersøgelsen

Spørgeskemaundersøgelsen bliver gennemført blandt brugere, som har været i kontakt med Ankestyrelsen i forbindelse med en eller flere klagesager i 2016.

4000 borgere eller partsrepræsentanter bliver spurgt til oplevelsen af Ankestyrelsens service og kvalitet. En partsrepræsentant kan for eksempel være en værge. 

Som en del af undersøgelsen bliver kommunale fagchefer og sagsbehandlere også spurgt. Der indgår også statslige myndigheder, interesseorganisationer, advokater, fagforeninger, forsikringsselskaber og beskikkede medlemmer i undersøgelsen.

Kontakt

Fuldmægtig Laura Steenbuch Krabbe svarer på spørgsmål om undersøgelsen:
E-mail

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring