Gå til indhold

Ankestyrelsen genoptager nogle sager om integrationsydelse

Der har været rejst tvivl om retstilstanden i sager om integrationsydelse til danske statsborgere, der er vendt tilbage til Danmark efter at have haft ophold i et andet EU-land. Ankestyrelsen genoptager derfor en række sager for at afklare spørgsmålet.

Ankestyrelsen har genoptaget nogle sager om integrationsydelse til danske statsborgere. Det er 12 sager, der er afgjort efter reglerne om integrationsydelse. Styrelsen vil samtidig behandle klager, som endnu ikke er afgjort, i overensstemmelse med den praksis, som nu bliver fastlagt.

Borgere har fået besked

Styrelsen har givet direkte besked til de berørte borgere, der har en af de genoptagede sager.

Genoptagelsen sker i lyset af et svar fra ministeren for udlændinge, integration og bolig til Folketinget. Her står der, at det - efter ministeriets opfattelse - vil være en konkret vurdering af tilknytningen til Danmark, om en dansk statsborger skal modtage integrationsydelse, når han eller hun vender hjem til Danmark efter ophold i et land i EU og ikke har fået status som arbejdstager efter at være vendt hjem.

Fortolkningen har hidtil været, at en dansk statsborger i den situation skal have integrationsydelse i stedet for uddannelses- eller kontanthjælp. Det gælder, hvis borgeren i løbet af de sidste otte år er vendt tilbage til Danmark efter at have opholdt sig i et EU-land i mere end et år. Borgeren skal så modtage integrationsydelse, hvis hun eller han ikke har opnået status som arbejdstager i Danmark efter at være kommet tilbage til Danmark.

Ifølge den retsopfattelse, som er givet i svaret til Folketinget, skal myndighederne nu konkret vurdere den danske statsborgers tilknytning til Danmark for at afgøre, om han eller hun skal have integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp.

Kontakter selv borgere ved behov

Nogle danske statsborgere har klaget til Ankestyrelsen, men endnu ikke fået en afgørelse. Ankestyrelsen kontakter selv borgerne, hvis styrelsen får brug for flere oplysninger for at afgøre sagen.

Ankestyrelsen vil senere gennem en principafgørelse fastlægge den fremtidige praksis for afgørelser i sager om integrationsydelse til danske statsborgere.

Se ministerens svar til Folketinget 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring