Gå til indhold

Ankestyrelsen undersøger tilfredsheden med servicen

I andet halvår af 2015 gennemfører Oxford Research en undersøgelse for Ankestyrelsen. Undersøgelsen handler om brugernes tilfredshed med Ankestyrelsens service og kvaliteten af Ankestyrelsens ydelser.

Ankestyrelsen vil i andet halvår af 2015 undersøge tilfredsheden med vores service og kvaliteten af vores ydelser. Det er Oxford Research, der står for undersøgelsen.

Undersøgelsen består af et spørgeskema, opfølgende interviews og en telefonsurvey.

Disse områder er en del af undersøgelsen:

  • Arbejdsskade
  • Beskæftigelse
  • Socialområdet
  • Børn og familie.

Om undersøgelsen:

Spørgeskemaundersøgelsen bliver foretaget blandt forskellige brugere. De har været i kontakt med Ankestyrelsen i forbindelse med en klagesag i 2015.

Mindst 1.200 borgere eller partsrepræsentanter (som for eksempel værger) bliver spurgt om oplevelsen af Ankestyrelsens service og kvalitet.

Som en del af undersøgelsen bliver kommunale fagchefer og sagsbehandlere også spurgt, og der indgår blandt andet også statslige myndigheder, advokater og fagforeninger.

Der bliver gennemført uddybende interviews med nogle af de brugere, som har svaret på spørgeskemaet og sagt ja til at deltage i et opfølgende interview. 

Endelig vil der blive gennemført telefoninterviews med 200 brugere, der har været i kontakt med Ankestyrelsens Infocenter og har sagt ja til at deltage i et telefoninterview.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring