Gå til indhold

Underretningsstatistik 2014: Ny statistik om underretninger til kommunerne om udsatte børn og unge

Der er flest underretninger om børns omsorgssvigt og unges adfærdsproblemer. Det fremgår af Ankestyrelsens netop offentliggjorte - og første - årsstatistik 2014 om underretninger om udsatte børn.

Der underrettes én gang for de fleste børn

I 2014 modtog kommunerne 64.652 underretninger om udsatte børn.  En del af underretningerne handler om det samme barn, og der blev i alt underrettet om 42.484 børn i 2014.

Det svarer til, at kommunen for 71 procent af børnene modtog én underretning. For 18 procent af børnene modtog kommunen to underretninger. Kommunen modtog for tre procent af børnene fem eller flere underretninger. Det højeste antal for samme barn var 21 underretninger.

Skolen og sundhedsvæsenet underretter mest

Skolen stod for 20 procent af underretningerne, mens sundhedsvæsenet underrettede i 15 procent af sagerne. De to institutioner stod dermed tilsammen for 35 procent af alle underretningerne. I 6 procent af sagerne var underretteren anonym.

Der underrettes om børns omsorgssvigt og om unges adfærdsproblemer

For de yngre børn bliver der oftest underrettet om omsorgssvigt og overgreb mod barnet samt misbrug og kriminalitet i hjemmet. For de ældre børn handler underretningerne om adfærdsproblemer, misbrug og kriminalitet hos barnet.

For børn i alderen 0-11 år blev mellem 23 procent og 27 procent af alle underretningerne begrundet med omsorgssvigt og overgreb mod barnet. For unge i alderen 15-17 år var det 11 procent.

For unge i alderen 12-17 år blev mellem 20 procent og 21 procent af underretningerne begrundet med adfærdsproblemer.

Baggrund

Årsstatistik 2014 er den første årsstatistik om kommunernes underretninger.

Siden 1. april 2014 har kommunerne indberettet oplysninger om underretninger om udsatte børn til Ankestyrelsen. Statistikken giver mulighed for at følge

  • udviklingen af antal underretninger
  • hvem der underretter
  • hvad der bliver underrettet om og
  • hvilke opfølgningsaktiviteter, kommunerne sætter i værk.

Underretningsstatistik 2014

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring