Ny praksis om sygedagpenge efter dom fra Højesteret

Landets kommuner og Ankestyrelsen skal vurdere sager på ny, hvor borgere har fået standset udbetaling af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft.

12.11.2015

Ankestyrelsen har netop offentliggjort en principafgørelse, der fastlægger ny praksis efter en dom fra Højesteret.

Kommunerne og Ankestyrelsen skal nu tage stilling til, om de skal genoptage sager, hvor udbetalingen af sygedagpenge er standset med tilbagevirkende kraft.

Det kan betyde, at borgere har ret til sygedagpenge i en længere periode, end de i første omgang har fået udbetalt for.

Sidst opdateret 28.03.2019