Gå til indhold

Landsretten er enig i Ankestyrelsens vurdering af årsløn

En kvinde kom ud for en ulykke på arbejdet og fik ret til erstatning. Ankestyrelsen vurderede, at erstatningen skulle udregnes ud fra, at kvinden arbejdede på nedsat tid, og den vurdering er Vestre Landsret enig i.

Vestre Landsret er enig i Ankestyrelsens vurdering af, hvordan en kvindes årsløn skal gøres op.

Kvinden arbejdede som hjemmehjælper og kom på arbejdet ud for en ulykke i trafikken. Kvinden fik anerkendt følgerne efter ulykken som arbejdsskade, men hun og Ankestyrelsen var ikke enige om, hvordan erstatningen skulle regnes ud. Uenigheden handlede om, at erstatningen skulle gøres op ud fra en årsløn, hvor kvinden arbejdede på fuld eller nedsat tid.

Uenighed om nedsat tid eller fuld tid

Ankestyrelsen vurderede, at kvindens erstatning skulle opgøres ud fra, at hun arbejdede på nedsat tid. Ifølge styrelsen havde kvinden i en længere periode arbejdet på nedsat tid, og der var ikke udsigt til, at det ville ændre sig.

Landsretten er i en dom enig i Ankestyrelsens vurdering. Retten peger i dommen blandt andet på, at kvinden ikke har bevist, at hun ville arbejde på fuld tid, hvis ulykken ikke var sket. 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring