Gå til indhold

Landsretten er enig i Ankestyrelsens vurdering af arbejdsskade

Ankestyrelsen havde i en sag vurderet, at en kvinde havde et tab af erhvervsevne på 75 procent og fået et varigt mén på 12 procent efter en arbejdsskade. Både byretten og Østre Landsret er enig i vurderingen.

En kvinde fik en jernstang i hovedet på arbejdet og fik derefter voldsomme smerter i hovedet. Ankestyrelsen vurderede, at der var tale om arbejdsskade, og at kvinden som følge af skaden havde lidt et erhvervsevnetab på 75 procent. Ankestyrelsen vurderede også, at kvinden havde fået et varigt mén på 12 procent efter arbejdsskaden.

Arbejdsgiverens forsikringsselskab var uenig i Ankestyrelsens vurdering. Selskabet mente, at kvindens følger efter arbejdsskaden også kunne skyldes tidligere skader for år tilbage.

Sagen har været behandlet ved først byretten og derefter Østre Landsret.

Både byretten og Østre Landsret fandt ikke bevis for, at kvindens erhvervsevnetab og mén var opstået efter andre episoder end arbejdsskaden, hvor hun fik en jernstang i hovedet.  Derfor blev Ankestyrelsen frikendt ved begge retter.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring