Gå til indhold

Kommunerne følger regler og praksis i seks ud af ti sager

Hjælp til borgere med sjældne handicap og erhvervet hjerneskade er emnet for en ny praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen. En gennemgang af 98 sager fra kommunerne viser, at over halvdelen af borgerne med sjældne handicap og erhvervet hjerneskade får tilstrækkelig hjælp efter den sociale lovgivning.

De 98 sager handler om hjælp eller afslag om hjælp efter serviceloven heraf:

  • 54 sager om borgere med sjældne handicap med komplekse behov
  • 44 sager om borgere med kompleks erhvervet hjerneskade

De 98 sager stammer fra 24 kommuner.

Undersøgelsen viser, at 60 procent af sagerne er i overensstemmelse med regler og praksis. I 40 procent af sagerne har kommunerne omvendt svært ved at følge gældende reglerne og praksis, hvilket kan være udtryk for, at borgerne i disse sager ikke har fået den rette hjælp efter den sociale lovgivning.

De fleste kommuner sikrer, at sagerne er tilstrækkeligt oplyst

Undersøgelsen viser også, at kommunerne i to ud af tre sager har sikret, at sagerne er tilstrækkelig oplyst – altså, at kommunen har de nødvendige oplysninger til at kunne træffe en afgørelse. Kommunerne foretager også i vid udstrækning en helhedsvurdering af borgerens situation, som de skal efter serviceloven.

Områder, hvor borgere hyppigst ikke får tilstrækkelig hjælp

Borgere med sjældne handicap får hyppigst ikke tilstrækkelig hjælp til socialpædagogisk støtte, personlig pleje og praktisk hjælp samt længerevarende botilbud.

For borgere med erhvervet hjerneskade gælder det, at det særligt er hjælp til socialpædagogisk støtte samt aktivitets- og samværstilbud, hvor der ikke bevilges tilstrækkelig hjælp.

Ankestyrelsen kommer i undersøgelsen med en række anbefalinger til kommunerne.

Læs hele undersøgelsen og Ankestyrelsens anbefalinger til kommunerne

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring