Gå til indhold

Førtidspension til danskere, der har arbejdet i det tidligere Jugoslavien

Danske statsborgere, der har arbejdet i det tidligere Jugoslavien kan have ret til en større førtidspension. Det kan de efter en ny principafgørelse fra Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen er i gang med at finde sager om danske statsborgere, der har arbejdet i det tidligere Jugoslavien, men ikke optjent ret til pension dernede.

Det sker efter, Ankestyrelsen har truffet en ny principafgørelse om konventionen med Jugoslavien om social sikring.

Se Ankestyrelsens principafgørelse 70-15 om førtidspension - brøkpension - dansk-jugoslavisk konvention - bopæl.

Den nye principafgørelse fastslår, at danske statsborgere med bopæl i Danmark er omfattet af konventionen med Jugoslavien om social sikring.

Det betyder, at danske statsborgere med bopæl i Danmark kan have ret til at få medregnet forsikringsperioder i det tidligere Jugoslavien ved opgørelsen af deres førtidspension.

Ophæver tidligere praksis

Principafgørelsen ophæver vores tidligere praksis om, at danske statsborgere med bopæl i Danmark ikke var omfattet af konventionen med Jugoslavien om social sikring. Vores tidligere praksis har betydet, at danske statsborgere med bopæl i Danmark kan have fået udbetalt for lidt i pension.

Ankestyrelsen prøver selv at finde de sager, hvor der er truffet en forkert afgørelse om størrelsen af pensionen.

Det drejer sig om sager, hvor førtidspensionisten:

  • Er dansk statsborger
  • Har optjent forsikringsperioder i det tidligere Jugoslavien
  • Ikke har ret til pension fra et af landene i det tidligere Jugoslavien.

Ankestyrelsen har også bedt Udbetaling Danmark genoptage eventuelle sager.

Søger borgere

Vi vil også gerne høre fra borgere, der mener, at deres sag kan være en af dem, vi leder efter. Du må derfor gerne henvende dig til os, hvis du har arbejdet i det tidligere Jugoslavien. Så vil vi undersøge, om vi kan genoptage din sag.

Du kan kontakte Ankestyrelsen på telefon 33 41 12 00 eller på mail .

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring