Gå til indhold

Forslag til nye regler for, hvordan formuen skal deles ved skilsmisse

Retsvirkningslovsudvalgets betænkning om ægtefællers økonomisk forhold er offentliggjort den 28. januar 2015.

I betænkningen fra Retsvirkningslovsudvalget lægges der blandt andet op til, at ægtefæller skal dele deres formuer på nye måder efter en skilsmisse. Det handler om at tilpasse loven de ændrede familiemønstre i samfundet. Der er nemlig sket ikke så få ændringer i familiemønstrene, siden den gældende lov fra 1925 trådte i kraft.

Betænkningen indeholder forslag til en ny lov, som skal erstatte den eksisterende retsvirkningslov.  

Ankestyrelsen har været sekretariat for udvalgets arbejde. På ast.dk kan du læse mere om Retsvirkningslovsudvalget arbejde, og du kan se betænkningen.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring