Gå til indhold

Flere borgere overnatter på landets bosteder

Flere bruger bosteder i 2014 end året før. Det sker efter en årrække med fald i antallet af brugere af bosteder. Samtidig opholder brugerne sig længere tid på landets bosteder og herberger. Det viser den nyeste årsstatistik fra Ankestyrelsen.

Der er kommet flere brugere på landets 71 botilbud som herberger og forsorgshjem. Den nyeste årsstatistik fra Ankestyrelsen viser, at der efter flere år med færre brugere nu er sket en stigning fra 6.178 i 2013 til 6.369 brugere i 2014.

Det svarer til, at 191 flere personer har benyttet et botilbud eller herberg. Et ophold varer i gennemsnit 56 dage. Cirka 22 procent af opholdene varer et døgn.

En tredjedel er førstegangsbrugere

Statistikken viser også, at 58 procent af brugerne kom af eget initiativ, mens 17 procent blev henvist fra kommune eller andet § 110-botilbud.

I statistikken kan du også læse, at cirka en tredjedel af alle brugerne i 2014 er førstegangsbrugere. Det fremgår også, at 55 procent af de 18 til 24-årige er unge, der henvender sig på et botilbud for første gang.

Hent botilbudsstatistik 2014.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring