Gå til indhold

Ankestyrelsen gennemgår dom fra Højesteret om sygedagpenge

Højesteret har afsagt dom om, hvornår en borger i en konkret sag har ret til sygedagpenge. Ankestyrelsen er ved at vurdere omfanget af dommen, og hvilke konsekvenser det har for praksis på området.

Højesteret har den 10. september 2015 afsagt dom i en sag, hvor en borger fik stoppet udbetaling af sygedagpenge.

Afgørelsen om ophør af udbetaling af sygedagpenge blev truffet af en ”anden aktør”. Denne afgørelse var ugyldig, da ”anden aktør” ikke havde kompetence til at træffe afgørelse på vegne af kommunen.

Kommunen kunne ikke efterfølgende træffe en ny afgørelse om ophør af udbetalingen af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft.

Ankestyrelsen er i gang med at gennemgå dommen grundigt for at vurdere, hvilken betydning afgørelsen får for praksis. 

Læs dommen fra Højesteret.

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring