Gå til indhold

Ankestyrelsen får ret i, at arbejdsskade ikke førte til tab af erhvervsevne

En kvinde kom til skade på arbejdet og fik tilkendt en godtgørelse for varigt men for arbejdsskaden. Ankestyrelsen afgjorde, at arbejdsskaden ikke var årsagen til kvindens tab af erhvervsevne. Den afgørelse er landsretten enig i.

En kvinde faldt på sit arbejde og kom til skade med skulderen. Det blev anerkendt som en arbejdsskade, og kvinden fik tilkendt en godtgørelse for varigt men.

Ankestyrelsen afgjorde, at kvinden ikke kunne få erstatning for tabt erhvervsevne. Grunden var, at hun efter arbejdsskaden var begyndt at arbejde igen, og at den senere sygemelding samt arbejdsophøret skyldtes andre forhold end arbejdsskaden.

Kvinden var uenig og mente, at sygemeldingen og arbejdsophøret skyldtes arbejdsskaden, og at hun derfor skulle have erstatning for tab af erhvervsevne.

Sagen har nu været behandlet af landsretten, der er enig i Ankestyrelsens afgørelse.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring