Gå til indhold

Anbringelsesstatistik 2014: Færre anbragte børn og unge i 2014

I 2014 traf kommunerne færre afgørelser i sager om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet sammenlignet med de foregående år. Der blev samtidig iværksat/gennemført færre anbringelser.

Kommunerne traf 2.048 afgørelser om anbringelse af 0-17-årige børn og unge uden for hjemmet. Der blev iværksat 2.312 anbringelser, og der var ved udgangen af 2014 i alt anbragt 11.127 0-17-årige børn og unge.

Det viser Ankestyrelsens netop offentliggjorte årsstatistik 2014 om anbragte børn og unge.

Færre frivillige anbringelser

Andelen af frivillige anbringelser var i 2014 lavere end på noget andet tidspunkt i perioden 2010 til 2014. Andelen af afgørelser om anbringelse med samtykke var 79 procent af samtlige anbringelser i 2014. Andelen af tvangsanbringelser steg i 2014, og udgjorde 11 procent af de afgørelser om anbringelse, der blev truffet i 2014.

Ved udgangen af 2014 var 17 procent af samtlige anbragte børn anbragt uden samtykke i en tvangsanbringelse. Stigningen i andelen af børn anbragt uden samtykke, som har været gældende i de foregående år, fortsatte således i 2014. Ved udgangen af 2010 var 13 procent anbragt uden samtykke, mens det i 2014 var 17 procent.

Flere sammenbrud i anbringelser

Kommunerne registrerer også sammenbrud i anbringelserne.

Et sammenbrud i anbringelse er, når barnet forlader anbringelsesstedet, og/eller når anbringelsesstedet opgiver at videreføre anbringelsen. I 2014 brød 604 anbringelser sammen. Andelen af sammenbrud i forhold til det samlede antal anbragte var i 2014 5,4 procent. Det steg 0,5 procent point i forhold til 2013.

Flere 18-22-årige i efterværn

Ved udgangen af 2014 havde 2.257 unge mellem 18 og 22 år døgnophold som led i efterværn. Af disse var 745 anbragt i plejefamilie. Det var det højeste antal i hele perioden 2010 til 2014.  

På trods af at det samlede antal unge i efterværn steg i 2014, blev der etableret færre nye døgnophold i 2014 sammenlignet med 2013. Tallet gik fra  1.041 i 2013 til 998 i 2014.

Baggrund

Årsstatistik 2014 er den niende årsstatistik, siden Anbringelsesreformen trådte i kraft den 1. januar 2006. Årsstatistikken giver et overblik over kommunernes afgørelser om 0-17-årige børn og unge anbragt uden for hjemmet. Herudover giver årsstatistikken et overblik over 18-22-årige unge med døgnophold i et anbringelsessted som led i efterværn.

Anbringelsesstatistik 2014

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring