Gå til indhold

Nye regler for tilsyn med sociale døgntilbud

Fra årsskiftet skal fem tilsynsenheder godkende og føre tilsyn med landets sociale døgntilbud.

Der er kommet nye regler for godkendelse og tilsyn med landets mange sociale døgntilbud.

Reglerne betyder, at fem tilsynsenheder nu skal godkende og føre tilsyn med de sociale døgntilbud. Konkret bliver opgaven fra 1. januar 2014 løst af fem socialtilsyn fordelt i landets regioner. Socialtilsynene skal bl.a. træffe afgørelser om godkendelse af sociale tilbud. Derudover skal tilsynene holde øje med kvaliteten og forholdene i de enkelte tilbud. 

Det er Ankestyrelsen, der behandler klager over de fem socialtilsyns afgørelser. Klager kan for eksempel handle om følgende afgørelser: 

  • ophør af godkendelse
  • iværksættelse af skærpet tilsyn
  • udstedelse af påbud
  • afslag på forlængelse af kommunalbestyrelsens brug af ikke-godkendte akuttilbud
  • afslag på godkendelse af budgettet for et tilbud

Spørgsmål om socialtilsynet

Spørgsmål om socialtilsyn skal frem til 1. april 2014 rettes til Socialstyrelsen. Styrelsen vil afklare eventuelle lovfortolkende spørgsmål med Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Efter denne dato svarer Ankestyrelsen på spørgsmål om reglerne.

Socialstyrelsen vil derefter have en rådgivningsfunktion.

Læs mere om rådgivningsfunktionen på

www.socialstyrelsen.dk/socialtilsyn

Socialstyrelsen etablerer desuden en auditfunktion. Den skal understøtte implementeringen af lov om socialtilsyn. Det sker blandt andet ved at:

  • følge praksis i socialtilsynene
  • understøtte udførelsen af godkendelses- og tilsynsopgaven
  • udvikle Tilbudsportalen, så portalen indeholder retvisende oplysninger om alle tilbud og plejefamilier
  • levere analyser og viden om socialtilsynenes virksomhed

Reglerne

Bekendtgørelse om socialtilsyn
Bekendtgørelse om plejefamilier
Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring