Gå til indhold

Første kursus for religiøse forkyndere var velbesøgt

Der var et pænt fremmøde ved Ankestyrelsens første kursus i dansk familieret for religiøse forkyndere i Danmark. Der bliver holdt fire kurser om året for forkyndere.

Det var et velbesøgt kursus, da Ankestyrelsen i slutningen af januar 2014 holdt det første af fire årlige kurser i dansk familieret for religiøse forkyndere.

Kurset varer to dage og er rettet mod forkyndere for de cirka 250 anerkendte og godkendte trossamfund og deres menigheder. På kurset bliver der undervist i familieretlige regler samt danske værdier og kultur.

På det første kursus deltog blandt andet repræsentanter for islamiske trossamfund, Koptisk-Ortodokst Trossamfund, Jehovas Vidner, Pinsekirken og thailandske buddhistiske munke. Undervisningen foregik på engelsk og med tolke.

I løbet af de to dage blev der undervist i dansk ægteskabslovgivning, ligestilling og religionsfrihed, og der var også indlagt et besøg på Københavns Rådhus. Det første kursus bød også på debat om emner som tvangsægteskaber, ret til direkte skilsmisse og forholdet mellem statslige og religiøse love.

Ændrede regler

En ændring i udlændingeloven fra 1. oktober 2013 betyder, at der skal udbydes kursus til forkyndere, der ønsker at vie personer i Danmark. 

Deltagelse i et af de fire årlige kurser er obligatorisk for religiøse forkyndere, der har fået opholdstilladelse i Danmark efter 1. oktober 2013, foretager vielser og som ønsker at få deres ophold forlænget. Derudover har Ankestyrelsen også inviteret andre religiøse forkyndere for de mange godkendte trossamfund i Danmark.

Målet med kurserne er blandt andet at forebygge parallelle retsopfattelser i Danmark.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring