Gå til indhold

Ankestyrelsen offentliggør nye Principafgørelser

Afgørelse om beregning af tab af erhvervsevne, når sikrede efter en arbejdsskade i Danmark flytter til et andet EU-land

I den konkrete sag blev en slagterimedarbejder efter en arbejdsskade omskolet til levnedsmiddeltekniker og fik derefter arbejde i Tyskland.

Selv om han flyttede til et land inden for EU, skulle hans tab af erhvervsevne fastsættes efter, hvad han ville have tjent i Danmark og ikke, hvad han aktuelt tjener i opholdslandet.

Læs Principafgørelse 1-14

Kasserede Principafgørelser

Ankestyrelsen kasserer løbende Principafgørelser, som ikke gælder for nye sager.
Vi har kasseret følgende Principafgørelser:
P-31-95 og P-42-04 og 24-10 og 27-11 (gift - samlivsophævelse - pension mv.) erstattes af 3-14


O-61-89 (daginstitution - opholdsbetaling -  halv friplads - behandlingsmæssige grunde - vidtgående fysisk handicap - ganespalte Pierre Robin) erstattes af 4-14


98-12 (arbejdsskade - ulykke - anerkendelse - egnethed) kasseres, da sagen er genoptaget

Ankestyrelsen har nu fået en ny søgeside med flere søgemuligheder

Du kan finde søgesiden via dette link:

http://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse

Samtlige nye Principafgørelser fra Ankestyrelsen

Ankestyrelsens principafgørelse 1-14 om - arbejdsskade - tab af erhvervsevne – lønnedgang – lønniveau - EU

Ankestyrelsens principafgørelse 2-14 om - klageadgang – fuldmagt – dødsbo – retlig interesse

Ankestyrelsens principafgørelse 3-14 om - reelt enlig - fælles husførelse - gifte - samlevende

Ankestyrelsens principafgørelse 4-14 om - daginstitutionsbetaling – nedsat funktionsevne – fripladstilskud – behandlingsmæssige grunde

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring