Gå til indhold

Domme

Ligebehandlingsnævnet offentliggør med virkning fra 1. januar 2022 ikke længere domme afsagt på baggrund af afgørelser truffet af nævnet.

Det fremgår af resuméfeltet på Retsformation.dk, hvis en sag har været afgjort ved domstolene. 

Sidst opdateret 18.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring