Gå til indhold

Spørgsmål og svar om klager

Generelle spørgsmål og svar om sagsbehandling og afgørelser i Ankestyrelsen

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil klage til Ankestyrelsen?

Du skal følge den klagevejledning, du fik sammen med afgørelsen.

Hvorfor skal jeg sende min klage til den myndighed, jeg vil klage over, og ikke til jer?

Myndigheden skal have mulighed for at vurdere din sag igen, før den sender din klage til Ankestyrelsen. Det gælder dog ikke klager over afgørelser fra børn og unge-udvalget. Her skal du sende klagen direkte til Ankestyrelsen.

Hvornår bliver min sag afgjort?

Du får et brev med besked om den forventede sagsbehandlingstid. Vi sender brevet, når din sag er oprettet hos os.

Hvornår vil jeg høre fra jer?

Når vi har modtaget din klage, får du og de andre parter i sagen et kvitteringsbrev.

I brevet skriver vi, hvor længe vi regner med at være om at behandle din sag. Når sagen er afgjort, får du og sagens andre parter et brev med vores afgørelse. Desuden kontakter vi dig, hvis vi får nye oplysninger i din sag.

Kan jeg overvære ankemøder?

Nej, ankemøderne er ikke offentlige. Derfor har sagens parter og deres repræsentanter ikke krav på at være til stede under mødet.

Der gælder andre regler i sager om anbringelser af børn.

Får jeg besked, hvis sagsbehandlingen trækker ud?

Ja, vi skriver til dig, hvis sagen trækker ud.

Hvordan sender jeg nye oplysninger?

Send os et brev, en mail eller brug vores kontaktside.

Hvis en anden person fører din sag, skal den person sende oplysningerne.

Kontakt Ankestyrelsen

Kan jeg få lov til at se lægekonsulentens udtalelse i min sag?

Udtalelser fra læger i Ankestyrelsen er interne arbejdspapirer og er derfor ikke omfattet af retten til aktindsigt.

Ankestyrelsen har imidlertid valgt at give aktindsigt i mere end det, loven siger, at vi skal. Det betyder, at vi som hovedregel giver aktindsigt i din sag, hvis du beder om det.

Der kan dog være tilfælde, hvor vi afslår aktindsigt af hensyn til barnets tarv. 

Hvornår bruger Ankestyrelsen lægekonsulenter?

Skal jeg undersøges af Ankestyrelsen lægekonsulent?

Nej, lægekonsulenten kommer med en skriftlig udtalelse ud fra de oplysninger, vi får med sagen eller undervejs i sagsbehandlingen.

Hvad gør jeg, hvis jeg er utilfreds med en afgørelse fra Ankestyrelsen?

Ankestyrelsen er den øverste administrative klageinstans. Det betyder, at du ikke kan klage over vores afgørelser til en anden administrativ myndighed.

Du har imidlertid altid mulighed for at få din sag prøvet ved domstolene. Det koster penge, men du har mulighed for at søge om fri proces.

Læs mere om fri proces på Civilstyrelsens hjemmeside

Du kan også klage til Folketingets Ombudsmand. Ombudsmanden kan ikke ændre vores afgørelse, men kan komme med en udtalelse i sagen.

Klag til Folketingets Ombudsmand

Koster det noget at klage til Ankestyrelsen?

Nej, det er gratis.

Sidst opdateret 31.08.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring