Gå til indhold
Frister for sagsbehandlingen
Ankestyrelsen behandler årligt ca. 4.500 sager, hvor der er en lov- eller aftalebestemt frist for enten afgørelse eller orientering af borgeren.
Sagsbehandlingstider
Ankestyrelsen behandler ca. 50.000 sager årligt. Udgangspunktet er, at vi behandler de ældste sager først. Nedenfor kan du læse mere om vores sagsbehandlingstider.
Om Ankestyrelsen
Ankestyrelsen behandler blandt andet klager på social- og beskæftigelsesområdet. Vi behandler cirka 50.000 sager hvert år. Vi laver også undersøgelser og statistikker og er med til at sikre en ensartet sagsbehandling over hele landet.
Vi har fundet 209 resultater med emnet Om Ankestyrelsen. Viser 1 - 10
Taskforce-Handicap tilbyder korte læringsforløb på handicapområdet
Med et kort læringsforløb kan kommuner få sparring og undervisning af jurister fra Ankestyrelsen og socialfaglige konsulenter fra VISO. Tilbuddet er gratis og henvender sig til kommunale sagsbehandlere på børnehandicap- eller voksenhandicapområdet.
Introduktion til grundlæggende erhvervsevnetab
Webinaret er en introduktion til reglerne om fastsættelse af erhvervsevnetab som følge af en arbejdsskade.
Webinar om Børnesagsbarometret 2020
Den 24. september 2020 holder Ankestyrelsen et webinar, hvor en jurist vil gennemgå de vigtigste resultater i Børnesagsbarometret 2020.
Webinar om personkredsvurderingen i sager om dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste
Webinaret vil efter en kort gennemgang af lovgrundlaget tage sit udgangspunkt i flere cases med fokus på de forskellige aspekter, der gør sig gældende i vurderingen af, om en borger er inden for personkredsen for de handikapkompenserende ydelser.
Webinar om det nye ulykkesbegreb #2
Webinaret handler om det nye ulykkesbegreb i arbejdsskadesager, som trådte i kraft den 1. januar 2020. Vi tager udgangspunkt i den nyeste praksis fra Ankestyrelsen på ulykkesområdet.
Webinar om det nye ulykkesbegreb #1
Webinaret handler om det nye ulykkesbegreb i arbejdsskadesager, som trådte i kraft den 1. januar 2020. Vi tager udgangspunkt i den nyeste praksis fra Ankestyrelsen på ulykkesområdet.
Webinar om Ankestyrelsens principmeddelelse 21-18 om socialpædagogisk støtte
Webinaret vil med udgangspunkt i principmeddelelsen redegøre for kriterierne ved vurderingen af, om borgeren har de boligmæssige rammer, der er nødvendige for at kunne modtage socialpædagogisk støtte.
Ankestyrelsens dialogmøde om sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension
Dialogmødet er for faglige ledere/fagkoordinatorer i kommunernes jobcentre og ydelseskontorer, som gerne vil opdateres på den nyeste praksis inden for beskæftigelsesområdet.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring