Gå til indhold
Tilmeld dig nyhedsbreve
Her kan du tilmelde dig de forskellige nyhedsbreve fra Ankestyrelsen.
Nyt fra Ankestyrelsen - fagligt nyhedsbrev
Fagligt nyhedsbrev med artikler om blandt andet undersøgelser, afgørelser og statistikker.
Vi har fundet 369 resultater med emnet Nyhedsbreve. Viser 61 - 70
Ankestyrelsens undersøgelse af hvordan reglen om merudgifter bliver brugt
Ankestyrelsen har gennemgået 50 sager fra 10 kommuner for at belyse kommunernes brug af reglen om dækning af merudgifter til børn og unge.
Nye principafgørelser - juni 2018
28 principafgørelser fra Ankestyrelsen siden seneste nyhedsbrev.
Ankestyrelsen behandler nogle sager om sygedagpenge på ny
En dom fra Østre Landsret betyder, at Ankestyrelsen fastlægger en ny praksis i nogle sager om sygedagpenge.
Ankestyrelsen afgjorde cirka 3.400 klager over Udbetaling Danmark i 2017
Udbetaling Danmarks afgørelse blev stadfæstet i 66 procent af klagesagerne. Udbetaling Danmark lever stadig ikke op til forvaltningslovens krav i alle sager. Det gælder især reglerne om at partshøre og at begrunde afgørelserne.
Ankestyrelsen genoptager sager om støtte til sko og fodindlæg
Ankestyrelsen genoptager nogle sager om støtte til ortopædiske sko og fodindlæg.
Ny vejledning om beregning af klagefrister
Justitsministeriet har netop udsendt en ny vejledning om beregning af klagefrister – den følger Ankestyrelsen.
Adoption uden samtykke
Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes kendskab til reglerne om adoption uden samtykke, og hvordan kommunerne bruger reglerne. Undersøgelsen handler også om mulighederne for råd og vejledning på området.
Årsredegørelse om sager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
I redegørelsen er der statistik om de indkomne og behandlede sager på arbejdsskadeområdet i 2017.
Nye principafgørelser - november 2018
22 principafgørelser siden seneste nyhedsbrev.
Juridisk hotline udvider
Juridisk hotline besvarer igen spørgsmål på beskæftigelsesområdet og på området for enkeltydelser efter aktivloven.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring