Nyt fra Ankestyrelsen - fagligt nyhedsbrev
Fagligt nyhedsbrev med artikler om blandt andet undersøgelser, afgørelser og statistikker.
Tilmeld dig nyhedsbreve
Du kan tilmelde dig tolv forskellige nyhedsbreve fra Ankestyrelsen.
Vi har fundet 369 resultater med emnet Nyhedsbreve. Viser 61 - 70
Principafgørelser, januar
21 principafgørelser og 2 meddelelser fra Klagenævnet for Specialundervisning.
Ny ansøgningsrunde til Task forcen på handicapområdet
Nu kan kommunerne igen ansøge om forløb på børne- eller voksenhandicapområdet.
Færre fik førtidspension i tredje kvartal 2016 end kvartalet før
I 3. kvartal 2016 fik færre førtidspension end i 2. kvartal 2016. Det viser Ankestyrelsens nye kvartalsstatistik.
Flere klagede over specialundervisning i folkeskolen i 2016
I 2016 fik Klagenævnet for Specialundervisning langt flere klager over kommunernes afgørelser om specialundervisning end året før. Det viser den seneste årsrapport fra nævnet.
Principafgørelser, marts
14 principafgørelser og 2 K-meddelelser.
Kommunerne kan blive bedre til at undersøge, om borgere bliver væk fra et tilbud uden rimelig grund
Kommunerne er ikke gode nok til at undersøge, om borgere har rimelig grund til at udeblive fra et tilbud. Det viser Ankestyrelsens undersøgelse af ti kommuners brug af sanktioner overfor personer, der modtager uddannelses- eller kontanthjælp og er blevet væk fra et tilbud.
Tilsynet bliver en del af Ankestyrelsen
Fra den 1. april er det kommunale tilsyn en del af Ankestyrelsen.
Første årsrapport efter at Ankestyrelsen har fået ny rolle på adoptionsområdet
Ankestyrelsen fører et mere aktivt tilsyn med den enkelte adoption, den formidlende organisation Danish International Adoption (DIA) og godkender samarbejder i udlandet. Den nye rolle sker som følge af den nye adoptionslov fra den 1. januar 2016.
Flere fik førtidspension i fjerde kvartal 2016 end kvartalet før
Ankestyrelsens kvartalsstatistik for 4. kvartal 2016 kan findes på hjemmesiden.
Kommuner kan nu få besøg af læringsteam på adoptionsområdet
Ankestyrelsen tilbyder landets kommuner besøg af læringsteam på adoptionsområdet.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring