Gå til indhold
Tilmeld dig nyhedsbreve
Her kan du tilmelde dig de forskellige nyhedsbreve fra Ankestyrelsen.
Nyt fra Ankestyrelsen - fagligt nyhedsbrev
Fagligt nyhedsbrev med artikler om blandt andet undersøgelser, afgørelser og statistikker.
Vi har fundet 369 resultater med emnet Nyhedsbreve. Viser 31 - 40
Ankestyrelsen og Shejar Chhaya
TV2 dokumentaren ”De danske børn fra Indien” kan give anledning til en række spørgsmål om adoption fra børnehjemmet Shejar Chhaya og en undersøgelse, som Ankestyrelsen satte i værk i 2014. Her kan du se vores svar.
Undersøgelse af den fremtidige struktur for adoptionsformidlingen
Ankestyrelsen har fået til opgave at undersøge, hvordan der kan skabes en økonomisk bæredygtig struktur for den internationale adoptionsformidling.
Ankestyrelsens undersøgelse af den sociale stofmisbrugsbehandling
Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes praksis for visitation til behandling for stofmisbrug, med særligt fokus på døgnbehandling. Vi har også undersøgt, hvilket indhold der er i de behandlingstilbud, som kommunerne visiterer til.
Familieretten er flyttet fra Ankestyrelsen
Ankestyrelsen er fra den 1. april 2019 ikke længere klageinstans i sager på det familieretlige område. Det har Folketinget vedtaget med ”Lov om Familieretshuset”.
Nye principafgørelser - april 2019
Årets første principafgørelser.
Ankestyrelsen nærlæser dom om tidspunkt for ledighed for selvstændig erhvervsdrivende
Højesteret har i dag afsagt dom i en sag om, hvornår en selvstændig erhvervsdrivende var ophørt med arbejdet i den selvstændige erhvervsvirksomhed og dermed kunne få arbejdsløshedsdagpenge.
Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet
Statsrevisorerne har den 7. juni 2019 afgivet Beretning nr. 16/2018 om Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet.
Ankestyrelsen behandler nogle sager om revalidering på ny
En dom fra Østre Landsret betyder, at Ankestyrelsen fastlægger en ny praksis i nogle sager om revalidering.
Ankestyrelsen afgjorde cirka 3.350 klager over Udbetaling Danmark i 2018
Udbetaling Danmarks afgørelse blev stadfæstet i 81 procent af klagesagerne. Udbetaling Danmark lever stadig ikke op til forvaltningslovens krav i alle sager. Det gælder især reglerne om at begrunde afgørelserne.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring