Gå til indhold
Tilsynet
Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommuner og regioner overholder reglerne for offentlige myndigheder.
Vi har fundet 82 resultater med emnet Tilsynet. Viser 41 - 50
Et tilsvarende botilbud og refusionspligtens varighed
Det er ikke nærmere beskrevet hverken i retssikkerhedsloven, serviceloven, almenboligloven eller forarbejderne til disse love, hvad der skal forstås ved ”tilsvarende botilbud”.
Eksempler - når hjemløse krydser kommunegrænser
Nedenfor har vi samlet nogle eksempler, som belyser, hvad Ankestyrelsen lægger vægt på, når vi tager stilling til, hvilken kommune der har den særlige handlepligt under et ophold på fx herberg.
Efterværn – hvilken kommune skal hjælpe, og hvornår kan en kommune få refusion?
Det kan være vanskeligt for kommunerne at finde ud af, hvilken kommune, der skal hjælpe en ung i efterværn. Også reglerne om retten til refusion kan volde kommunerne vanskeligheder. I nyhedsbrevet beskriver vi regler og praksis.
Ny proces for hvordan vi behandler sager om uenighed mellem kommuner
Ankestyrelsen behandler nu sager om uenighed mellem kommunerne på en ny måde.
Sådan behandler vi sager om uenighed mellem kommuner
Her kan du læse, hvordan Ankestyrelsen behandler uenighed mellem kommuner.
Skema og vejledning
Her kan kommunerne finde skemaet og læse en vejledning til, hvordan de skal udfylde det, når de indbringer sager om uenighed mellem kommunerne.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring