Gå til indhold
Tilsynet
Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommuner og regioner overholder reglerne for offentlige myndigheder.
Vi har fundet 82 resultater med emnet Tilsynet. Viser 31 - 40
Artikel: Ikke alle kommunale fællesskaber skal godkendes
Ankestyrelsen skal ikke længere godkende aftaler om kommunale fællesskaber, hvis fællesskaberne kan defineres som ”små virksomheder”. Ankestyrelsen har dog stadig det almindelige tilsyn med alle kommunale fællesskaber.
Artikel: Et effektivt og fokuseret tilsyn med kommuner og regioner
En ændring af kommunestyrelsesloven har givet Ankestyrelsens tilsyn med kommuner og regioner større mulighed for selv at vælge sager at behandle. Tilsynet skal behandle generelle og vigtige emner og kommunikere om planlægning og prioritering.
Artikel: Nu er Ankestyrelsen også tilsynsmyndighed for kommuner og regioner
Udover at behandle klager kan Ankestyrelsen nu også tage sager op på generelt niveau. En dobbeltrolle som klageinstans og tilsynsmyndighed giver en række fordele.
Artikel: Kommuners udlån og udlejning af lokaler
Ankestyrelsen har udtalt sig om Københavns Kommunes udlån og udlejning af lokaler på rådhuset – hvad siger reglerne?
Artikel: Kommuners og regioners salg af fast ejendom
Når kommuner og regioner skal sælge fast ejendom, skal det ske ved offentlig udbud. Men Ankestyrelsen kan give samtykke til, at en ejendom sælges uden offentligt udbud. I artiklen gennemgår vi reglerne og fortæller kommunerne og regionerne, hvordan de skal søge samtykke.
Artikel: Tilsyn med kommunernes og regionernes regnskaber
Kommuner og regioner skal hvert år sende deres regnskaber og revisionsberetninger til Ankestyrelsen, så vi kan gennemgå dem.
Uenighed mellem kommunerne
I retssikkerhedsloven er det reguleret, hvilken kommune der skal hjælpe en borger, og hvem der skal betale.
Vejledning om praksis
Her kan kommuner læse om Ankestyrelsens praksis i sager om mellemkommunal uenighed. Vi udbygger siden løbende.
Mellemkommunal refusion ved flytteret og dobbeltvisitation
Vi har ophævet principafgørelse 21-15, fordi intern flytning i en ny kommune ikke kræver dobbeltvisitation.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring