Gå til indhold
Vi har fundet 17 resultater med emnet Undersøgelser. Viser 1 - 10
Undersøgelser
Ankestyrelsen undersøger praksis i kommunerne.
Artikel: En undersøgelse af erfaringerne med hjemmetræning
Hjemmetræning er blevet mere udbredt i landets kommuner, men der er fortsat både styrker og udfordringer ved ordningen. Det viser Ankestyrelsens undersøgelse af kommuners og forældres erfaringer.
Artikel: Praksisundersøgelse om kontant tilskud og BPA
Ankestyrelsen har gennemgået 50 sager, hvor kommuner har taget stilling til borgeres behov for enten borgerstyret personlig assistance (BPA) eller kontant tilskud til at ansætte hjælpere. I undersøgelsen indgår også en spørgeskemaundersøgelse.
Artikel: Adoption uden samtykke – kommunernes erfaringer er begrænsede
Kender kommunerne reglerne, bruger de mulighederne og hvad med råd og vejledning på området? Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes brug af og kendskab til muligheden for adoption uden samtykke.
Artikel: Undersøgelse af støtten til hjemløse borgere på forsorgshjem og herberger
Ankestyrelsen har undersøgt, om støtten til hjemløse borgere, der opholder sig på boformer, matcher behovet.
Artikel: Merudgifter til børn og unge – sådan bruger kommunerne reglerne
Ankestyrelsen har gennemgået 50 sager om merudgifter til børn og unge – i 32 af sagerne ville vi være kommet til det samme resultat som kommunen i alle dele af afgørelsen, hvis borgerne havde klaget.
Undersøgelser
Artikler om undersøgelser fra Nyt fra Ankestyrelsen.
Artikel: Sociale tilbud og plejefamiliers erfaringer med socialtilsynet
Ankestyrelsen har undersøgt socialtilsynet set med de sociale tilbuds og plejefamiliernes øjne. Generelt er der tilfredshed, men også plads til forbedring.
Artikel: Magtanvendelse – et praksistjek af reglerne
Reglerne om magtanvendelse er svære at forstå, og de er ikke altid lige lette at bruge i medarbejdernes daglige arbejde. Det viser Ankestyrelsens interviewundersøgelse.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring