Gå til indhold
Vi har fundet 19 resultater med emnet Til myndigheder. Viser 1 - 10
Principmeddelelser
Her kan du læse tidligere nyhedsbreve om vores principmeddelelser. Du kan også bruge vores database til at søge efter specifikke principafgørelser. Bemærk at principmeddelelserne før den 1. november 2019 blev kaldt principafgørelser. Der er ikke forskel i indholdet – det er alene navnet, der er ændret.
Afsnit 1: Hvordan trives børn og unge på døgninstitutioner og opholdssteder?
I dette afsnit ser vi nærmere på børn og unges trivsel på døgninstitutioner og opholdssteder. Hvilke forhold er vigtige for, at børn og unge på døgninstitutioner og opholdssteder trives? Og hvad kan forklare, at børn på døgninstitutioner ikke trives lige så godt som på opholdssteder?
Afsnit 2: Anbringelse uden samtykke - kommunernes praksis og perspektiver
Dette afsnit handler om kommunernes praksis for at anbringe børn og unge uden for hjemmet. Hvad er der sket forud for en anbringelse uden samtykke? Og hvad har betydning for, om forældre vil samtykke til en anbringelse eller ej?
Afsnit 3: Når samvær og kontakt afbrydes
I dette afsnit ser vi nærmere på sager om anbringelse, hvor samvær og kontakt mellem børn og unge og deres forældre eller netværk bliver afbrudt. Hvad karakteriserer de her anbringelsessager? Og hvad kan være med til at forklare, at der fra 2016 til 2018 har været en stigning i klagesager om afbrydelse af samvær og kontakt?
Afsnit 4: Hvad har betydning for et godt samarbejde?
Fjerde afsnit af ”Ankestyrelsen undersøger” handler om samarbejdet mellem kommuner og forældre til børn eller unge med handicap. Vi ser bl.a. nærmere på kommuners og forældres erfaringer med, hvad der har betydning for et godt samarbejde.
Praksisnotater fra temamøder
Her kan du læse praksisnotater fra temamøder, hvor beskikkede medlemmer deltager.
Blanketter
Vi har samlet alle vores blanketter og skemaer ét sted.
Artikel: Bedre overblik over principmeddelelser
Det er en af Ankestyrelsens opgaver at fastlægge retningslinjer om fortolkning og anvendelse af reglerne. Det gør vi, når vi offentliggør principmeddelelser. Vi arbejder løbende på at give et bedre overblik over vores principmeddelelser.
Oversigt over principmeddelelser
Her kan du se en oversigt over relevante principafgørelser fra 2016 og 2017 fordelt på områder.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring