Undersøgelser på arbejdsskadeområdet
Se Ankestyrelsens undersøgelser på arbejdsskadeområdet.
Arbejdsskade
Ankestyrelsen behandler klager over afgørelser om for eksempel spørgsmålet om anerkendelse af skader og sygdomme som arbejdsskader, spørgsmålet om varigt mén og spørgsmålet om tab af erhvervsevne.
Vi har fundet 52 resultater med emnet Arbejdsskade. Viser 1 - 10
Undersøgelser på arbejdsskadeområdet
Se Ankestyrelsens undersøgelser på arbejdsskadeområdet.
Redegørelse om behandling af klagesager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2019
Ankestyrelsen udarbejder hvert år en redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Redegørelsen indeholder statistik over de indkomne og behandlede klagesager på arbejdsskadeområdet i løbet af året.
Ankestyrelsen har afgjort 1.101 arbejdsskadesager administrativt i første halvår af 2020
Med en lovændring har Ankestyrelsen fået mulighed for at afgøre arbejdsskadesager administrativt, hvilket giver en kortere sagsbehandlingstid. Det har vi gjort i 1.101 sager i 1. halvår af 2020. Det svarer til 21 % af det samlede antal afgjorte arbejdsskadesager i perioden.
En psykisk skade kan anerkendes som en arbejdsskade efter de samme regler som en fysisk skade.
Arbejdsskadelovens § 6, som handler om ulykker, er ændret pr. 1. januar 2020. Denne artikel handler om praksis for skader, som er sket før den 1. januar 2020. Ankestyrelsen forventer, at kunne offentliggøre en principmeddelelse om praksis efter lovændringen inden udgangen af 2020.
Arbejdsskade
Ankestyrelsen behandler klager over afgørelser om for eksempel spørgsmålet om anerkendelse af skader og sygdomme som arbejdsskader, spørgsmålet om varigt mén og spørgsmålet om tab af erhvervsevne.
Generel information om at klage
Disse sider er målrettet dig, der har en klagesag om arbejdsskader.
Ankestyrelsens kompetence
Ankestyrelsen behandler som øverste administrative klagemyndighed klager over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser om arbejdsskader.
Klagen
Hvis du er part i en sag, kan du klage til Ankestyrelsen over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse.
Sagsbehandlingstiden
Ankestyrelsen har en sagsbehandlingstid på 6 til 8 måneder alt efter, hvilken sagstype der er tale om.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring