Gå til indhold
Arbejdsskade
Ankestyrelsen behandler klager over afgørelser om for eksempel spørgsmålet om anerkendelse af skader og sygdomme som arbejdsskader, spørgsmålet om varigt mén og spørgsmålet om tab af erhvervsevne.
Undersøgelser på arbejdsskadeområdet
Se Ankestyrelsens undersøgelser på arbejdsskadeområdet.
Vi har fundet 34 resultater med emnet Arbejdsskade. Viser 1 - 10
Undersøgelser på arbejdsskadeområdet
Se Ankestyrelsens undersøgelser på arbejdsskadeområdet.
Generel information om at klage
Disse sider er målrettet dig, der har en klagesag om arbejdsskader.
Ankestyrelsens kompetence
Ankestyrelsen behandler som øverste administrative klagemyndighed klager over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser om arbejdsskader.
Klagen
Hvis du er part i en sag, kan du klage til Ankestyrelsen over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse.
Sagsbehandlingstiden
Ankestyrelsen har en sagsbehandlingstid på 6 til 8 måneder alt efter, hvilken sagstype der er tale om.
Sagsbehandlingen
Din sags forløb i Ankestyrelsen strækker sig fra, at vi modtager din klage, til at vi sender dig afgørelsen i din sag.
Ankemødet
Vi afgør arbejdsskadesager på et ankemøde.
Afgørelsen
Vi sender en afgørelse til dig, når vi har afgjort din sag.
Arbejdsskadelovens område
Du og din skade skal være omfattet af arbejdsskadeloven.
Hvad handler din klage om?
Du kan klage over forskellige dele af din arbejdsskadesag.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring