Gå til indhold

Arbejdsskadelovens område

Du og din skade skal være omfattet af arbejdsskadeloven.

Du er omfattet af arbejdsskadeloven, hvis du udfører arbejde på dansk grund for en arbejdsgiver, der hører hjemme i Danmark.

Som udgangspunkt skal du være antaget til at udføre et arbejde.

Det er ikke afgørende, om du er ulønnet eller arbejder frivilligt. Det er heller ikke et krav, at der er en skriftlig aftale.

Aftalen kan være mundtlig. Aftalen kan også opstå ved stiltiende accept af, at du hjælper til med at udføre arbejdet, hvis hjælpen er påkrævet eller nødvendig.

Arbejdet eller arbejdets forhold

Din skade skal være opstået på grund af dit arbejde eller de forhold, hvorunder dit arbejde er foregået.

En skade, som sker på dit arbejde under udførelsen af dit sædvanlige arbejde, er omfattet af arbejdsskadeloven. Det gælder også i forbindelse med almindelig færden.

Læs om arbejdsskader på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside

Sidst opdateret 07.05.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring