Gå til indhold

Klagen

Hvis du er part i en sag, kan du klage til Ankestyrelsen over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse.

Sagens parter kan klage til Ankestyrelsen, hvis de ikke er tilfredse med Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser om arbejdsskader.

Du er blandt sagens parter, hvis du er: 

  • den tilskadekomne eller dennes efterladte
  • forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol (AESK)
  • arbejdsgiveren i afgørelser om anerkendelse af arbejdsskader.

Hvad koster det at klage?

Det er gratis at klage til Ankestyrelsen. 

Hvordan klager jeg?

Hvis du ønsker at klage til Ankestyrelsen, skal du følge klagevejledningen og overholde klagefristen i den afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som du vil klage over. Det er altså i afgørelsen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, at du kan finde klagevejledningen.

Du skal sende din klage til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Grunden til, at du ikke skal sende din klage direkte til Ankestyrelsen, er, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal have mulighed for at overveje genvurdering af din sag, før de sender din klage til os.

Er der krav til klagens udformning?

Din klage til Ankestyrelsen bør indeholde:

  • dit navn
  • din adresse og dit telefonnummer 
  • dit CPR-nummer
  • navnet på den myndighed, du vil klage over - det vil sige Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
  • sagsnummeret på den sag, der nu er afgjort, og som du vil klage over.

Der er ingen krav om, at du skal begrunde din klage. Det er dog en god idé, at du oplyser, hvad du er utilfreds med i den afgørelse, du klager over.

Sidst opdateret 07.05.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring