Gå til indhold

Ankestyrelsens kompetence

Ankestyrelsen behandler som øverste administrative klagemyndighed klager over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser om arbejdsskader.

Ankestyrelsen træffer afgørelse i sager, hvor der er klaget over afgørelser fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om arbejdsskader.

Afgørelserne drejer sig blandt andet om anerkendelse af skader og sygdomme som arbejdsskader, godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne.

Vi er øverste administrative klagemyndighed på arbejdsskadeområdet.

Vi er uafhængige og ikke bundet af instruktioner fra social-, bolig- og ældreministeren eller andre ved afgørelsen af de enkelte sager.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har alene mulighed for at føre tilsyn med den generelle sagsbehandling hos os inden for lovgivningen på ministeriets område.

Principafgørelser 

Ankestyrelsen kan vælge at offentliggøre en afgørelse i anonymiseret form, hvis afgørelsen er egnet til at vise praksis på arbejdsskadeområdet.

Afgørelsen bliver derved en principafgørelse, der er en bindende retskilde.

Læs om Ankestyrelsens principafgørelser

Sidst opdateret 11.01.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring