Gå til indhold

Sagsbehandlingen

Din sags forløb i Ankestyrelsen strækker sig fra, at vi modtager din klage, til at vi sender dig afgørelsen i din sag.

Når Ankestyrelsen har modtaget din klage, bliver din sag oprettet i vores system.

Derpå sender vi et brev til dig med en bekræftelse på, at vi har modtaget din klage.

I brevet står der blandt andet, hvilket journalnummer din sag har fået hos os. Du skal henvise til dette journalnummer, hvis du kontakter os.

Er der sager, som vi ikke skal behandle?

Der findes sager, som Ankestyrelsen ikke skal behandle. Det kan for eksempel være sager, hvor klagefristen er overskredet.

Hvis vi ikke skal behandle din sag, får du hurtigst muligt besked om det.

Hvornår starter behandlingen af din sag?

Ankestyrelsen begynder at behandle din sag, når vi når til din sag i den samlede række af sager inden for din sagskategori.

Læs om sagsbehandlingstiden

Der kommer en juridisk sagsbehandler på din sag, når den egentlige sagsbehandling kan begynde. Hvis du ringer til os inden da, kan du derfor opleve, at vi ikke kan besvare konkrete spørgsmål om din sag.

Hvordan behandler vi din sag?

Ankestyrelsen har adgang til og indhenter alle papirer i din sag via Se Sag på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside.

Din juridiske sagsbehandler gennemgår oplysningerne i din sag og overvejer Ankestyrelsens holdning til sagen og klagen.

Vi tager selvstændigt stilling til oplysningerne i din sag.

Vi kan også tage stilling til hele din sag og ikke kun den del, som du har klaget over.

Hvis din sag drejer sig om lægelige forhold, og vi vurderer, at vi har behov for lægelig vejledning, forelægger vi din sag for en af vores lægekonsulenter.

Læs om lægekonsulenterne

Mangler vi oplysninger i din sag?

Du er altid velkommen til at kontakte Ankestyrelsen, hvis du har spørgsmål eller oplysninger, som du mener er vigtige for din sag.

Alle papirer, som du sender til os, og alle oplysninger, som du giver os, bliver ført ind på din sag og taget med i vurderingen.

Hvis vi vurderer, at der mangler oplysninger i din sag, fremskaffer vi dem så vidt muligt.

Hvis vi indhenter eller modtager nye oplysninger af væsentlig betydning for din sag, sender vi en kopi af oplysningerne til dig. Årsagen er, at du skal have mulighed for at komme med bemærkninger til de nye oplysninger.

Du kan bede om at få en kopi af alt vores materiale i din sag.

Hvis du har givet fuldmagt til en anden, kan det være fuldmagtshaver, der har de omtalte rettigheder.

Hvordan bliver din sag afgjort?

Når din juridiske sagsbehandler har dannet sig et fuldt overblik over, hvordan din sag bør afgøres, udarbejder sagsbehandleren et mødeoplæg.

Mødeoplægget inddrager alle de oplysninger, der er indhentet eller modtaget i din sag.

Mødeoplægget danner grundlag for den konkrete behandling af din sag.

Selve afgørelsen i din sag bliver afgjort på et ankemøde.

Ankestyrelsen holder ankemøder flere gange om ugen.

Vi sender mødeoplægget til deltagerne i god tid før ankemødet. Årsagen er, at deltagerne på ankemødet skal have mulighed for at overveje, hvordan din sag skal afgøres.

Læs om ankemødet

Sidst opdateret 07.05.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring