Gå til indhold

Ankemødet

Vi afgør arbejdsskadesager på et ankemøde.

Hvad er et ankemøde, og hvordan er det sammensat?

Et ankemøde er betegnelsen for den instans i Ankestyrelsen, der afgør din klagesag.

På ankemødet deltager:

  • mindst en jurist fra Ankestyrelsen, der er ankechef eller dennes stedfortræder. Denne er formand og leder ankemødet. Formanden har stemmeret.
  • to beskikkede medlemmer med stemmeret.

Hvis din sag kræver en lægelig afklaring, deltager der også en lægekonsulent.

Lægekonsulenten besvarer lægelige spørgsmål i din sag og fungerer som rådgiver. Lægekonsulenten har ikke stemmeret og deltager ikke i afgørelsen af din sag.

Hvordan forløber et ankemøde?

På ankemøderne behandler Ankestyrelsen flere sager. Vi behandler dog hver sag enkeltvist.

Først fremlægger juristen din sag for de beskikkede medlemmer. Derpå drøfter juristen og de to beskikkede medlemmer din sag, før de træffer en afgørelse.

De beskikkede medlemmer er ikke partsrepræsentanter. De deltager på ankemødet som en slags lægdommer. De er derfor ikke fagspecialister, men anvender deres generelle viden og faglige baggrund, når de er med til at afgøre en sag.

Hvis juristen og de beskikkede medlemmer ikke er enige, er det flertallet, der afgør din sag.

Der bliver sjældent stemt om, hvordan vi skal afgøre din sag. Årsagen er, at juristen og de beskikkede medlemmer ofte søger at blive enige uden afstemning.

Kan du overvære ankemødet?

Ankestyrelsens ankemøder er ikke offentlige. Derfor kan sagens parter ikke overvære ankemødet. 

Hvorfor deltager beskikkede medlemmer på et ankemøde, og hvem er de?

Der deltager beskikkede medlemmer på ankemødet, fordi afgørelsen skal afspejle den almindelige opfattelse i befolkningen samtidig med, at afgørelsen skal overholde lovgivningen.

Social- og indenrigsministeren og beskæftigelsesministeren udpeger de beskikkede medlemmer for 4 år ad gangen efter indstilling fra følgende organisationer:

  • LO – Landsorganisationen i Danmark
  • FTF – Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd
  • DA – Dansk Arbejdsgiverforening
  • DH – Danske Handicaporganisationer
  • KL – Kommunernes Landsforening.

Hvad sker der efter ankemødet?

Når din sag er afgjort, skriver Ankestyrelsen referat om ankemødets beslutning, hvis de beskikkede medlemmer og/eller lægekonsulenten har bemærkninger, der er af betydning for sagens afgørelse.  

Det er kun sagens parter, der kan bede om at få oplyst navnene på formanden og de beskikkede medlemmer, der deltog på det ankemøde, hvor din sag blev afgjort.

Sidst opdateret 07.05.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring