Gå til indhold
Vi har fundet 35 resultater med emnet Hvad handler din klage om?. Viser 1 - 10
Hvad handler din klage om?
Du kan klage over forskellige dele af din arbejdsskadesag.
Dispensation
Der kan eventuelt ske dispensation fra anmeldelsesfristen på 1 år, hvis din skade ikke er anmeldt rettidigt.
Ulykker
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan anerkende din ulykke som en arbejdsskade, når du opfylder nogle bestemte krav.
Erhvervssygdomme
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan anerkende din erhvervssygdom som en arbejdsskade, når du opfylder nogle bestemte krav.
Ydelser
Når der er en anerkendt arbejdsskade, kan du eller dine efterladte få forskellige ydelser.
Godtgørelse for varigt mén
Du kan få godtgørelse for varigt mén, hvis din arbejdsskade har medført et varigt mén på mindst 5 procent.
Betaling af behandlingsudgifter med mere
Du kan få dækket udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler med mere efter arbejdsskadeloven.
Ydelser ved dødsfald
Efterladte til en afdød kan få overgangsbeløb, erstatning og godtgørelse.
Genoptagelse
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan genoptage din sag efter arbejdsskadeloven eller på ulovbestemt grundlag.
Genoptagelse efter arbejdsskadeloven
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan efter arbejdsskadeloven genoptage din sag inden for en frist på 5 år. I særlige tilfælde kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring genoptage din sag efter 5-årsfristen.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring