Vi har fundet 37 resultater med emnet Hvad handler din klage om?. Viser 1 - 10
Folkepension
Udbetaling Danmark vejleder og træffer afgørelse om folkepension, beregning af folkepension og visse tillæg.
Førtidspension
Førtidspension kan tilkendes, hvis en borgers arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant omfang, at den pågældende ikke vil være i stand til at forsørge sig selv.
Pension i udlandet
Danske statsborgere, som har fast bopæl i udlandet, kan under visse omstændigheder få tilkendt dansk pension og medbringe deres pension til udlandet.
Brøkpension
Når en pensionist ikke har boet i Danmark længe nok til at få fuld pension, er der mulighed for at få udbetalt en nedsat pension, som bliver kaldt brøkpension. Brøkpensionen kan suppleres op med kontanthjælp.
Tilbagebetaling af pension
Udbetaling Danmark kan kræve for meget udbetalt pension tilbagebetalt fra modtageren.
Efterløn
Efterløn udbetales af din a-kasse, hvis du opfylder betingelserne for at få efterløn.
Udbetaling af pension
Udbetaling Danmark beregner og udbetaler din pension.
Hvad handler din klage om?
Få et overblik over de afgørelser, du kan klage over på beskæftigelsesområdet.
Sygedagpenge
Sygedagpenge er en korttidsydelse til personer, der ikke kan arbejde på grund af egen sygdom.
Pasning af alvorligt syge børn
Forældre, som opgiver deres arbejde helt eller delvist for at passe et alvorligt sygt barn, kan under visse forudsætninger modtage dagpenge.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring