Gå til indhold

Ydelser ved dødsfald

Efterladte til en afdød kan få overgangsbeløb, erstatning og godtgørelse.

Efter arbejdsskadeloven kan efterladte til en afdød få:

  • overgangsbeløb ved dødsfald
  • erstatning for tab af forsørger
  • godtgørelse til efterladte.

Overgangsbeløb ved dødsfald

Overgangsbeløb ved dødsfald skal dække de udgifter, som opstår i umiddelbar tilknytning til et dødsfald. 

Erstatning for tab af forsørger

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan give erstatning for tab af forsørger, hvis afdøde har forsørget den eller de efterladte helt eller delvist.  

Godtgørelse til efterladte

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan give godtgørelse til efterladte i særlige tilfælde, hvor der er tale om psykisk sygdom eller krænkelse som følge af en nærtståendes død.  

Bevisbyrde

Efterladte har bevisbyrden for, at den eller de har ret til overgangsbeløb ved dødsfald, erstatning for tab af forsørger og godtgørelse til efterladte.  

Læs om arbejdsskader på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside 

Sidst opdateret 07.05.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring