Gå til indhold

Ydelser

Når der er en anerkendt arbejdsskade, kan du eller dine efterladte få forskellige ydelser.

Ydelserne efter arbejdsskadeloven er:

  • godtgørelse for varigt mén
  • erstatning for tab af erhvervsevne
  • betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler med mere
  • overgangsbeløb ved dødsfald
  • erstatning for tab af forsørger
  • godtgørelse til efterladte.

Sidst opdateret 07.05.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring