Gå til indhold

Betaling af behandlingsudgifter med mere

Du kan få dækket udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler med mere efter arbejdsskadeloven.

Efter arbejdsskadeloven kan du få dækket

 • behandlingsudgifter under sagens behandling
 • udgifter til hjælpemidler under sagens behandling
 • fremtidige udgifter
 • følgeudgifter.

Det er kun dine faktiske udgifter (din egenbetaling), som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan dække efter arbejdsskadeloven.

Behandling 

Din ret til dækning af udgifter til behandling efter arbejdsskadeloven er underordnet (subsidiær) i forhold til sundhedsloven. Det betyder, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kun dækker dine udgifter, hvis de ikke kan betales efter sundhedsloven eller som led i behandlingen på offentligt sygehus.

Du kan få dækket dine udgifter til behandling, hvis:

 • der er en anerkendt arbejdsskade, og
 • der er årsagssammenhæng mellem arbejdsskaden og behovet for din behandling, og
 • din behandling er nødvendig for bedst mulig helbredelse.

Optræning

Under behandlingsudgifter hører også udgifter til optræning.

Du kan få dækket dine udgifter til optræning, hvis de ovenstående betingelser er opfyldt, og optræningen:

 • er foretaget som efterbehandling under lægelig kontrol i umiddelbar tilknytning til din sygebehandling

Hjælpemidler

Din ret til dækning af udgifter til hjælpemidler efter arbejdsskadeloven er overordnet (primær) i forhold til anden lovgivning.

Det betyder, at du kan få dækket dine udgifter til hjælpemidler efter arbejdsskadeloven, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt. Dette gælder, uanset om der er mulighed for, at du kan få dækket dine udgifter hos myndighederne eller ved andre forsikringsordninger. 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan dække dine udgifter til dit hjælpemiddel, hvis du har anskaffet hjælpemidlet som følge af en anerkendt arbejdsskade, og hjælpemidlet er nødvendigt:

 • for at sikre din sygebehandlings/optrænings resultat eller
 • for at formindske din arbejdsskades følger eller 
 • for nøjere at kunne bestemme omfanget af dit erhvervsevnetab/varige mén.

Bevisbyrde 

Du har bevisbyrden for, at dit behov for behandlingen eller hjælpemidlet skyldes din arbejdsskade. 

Læs om arbejdsskader på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside

Sidst opdateret 07.05.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring