Gå til indhold

Anmeldelse

Din skade skal anmeldes inden 1 år.

Din arbejdsgiver skal anmelde ulykker, og din læge/tandlæge skal anmelde erhvervssygdomme. 

Det er strafbart ikke at overholde anmeldelsespligten.

Hvis din arbejdsgiver eller din læge/tandlæge ikke overholder sin anmeldelsespligt, kan du eller dine efterladte selv anmelde din skade.

Du eller dine efterladte skal anmelde din skade til din arbejdsgivers forsikringsselskab eller til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Frist for at anmelde

For dig eller dine efterladte gælder der en anmeldelsesfrist på 1 år. 

Ved ulykker løber den 1-årige anmeldelsesfrist fra tidspunktet for hændelsen eller fra ophøret af den skadelige påvirkning.

Ved erhvervssygdomme løber den 1-årige anmeldelsesfrist fra det tidspunkt, hvor  du eller dine efterladte har fået kendskab til, at din sygdom kan være arbejdsbetinget.

Læs om arbejdsskader på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside

Sidst opdateret 07.05.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring