Gå til indhold

Dispensation

Der kan eventuelt ske dispensation fra anmeldelsesfristen på 1 år, hvis din skade ikke er anmeldt rettidigt.

Fra 1. juli 2007

Ved skade, der er sket/anmeldt fra 1. juli 2007, er betingelserne for dispensation, at:

  • der skal være sket en arbejdsskade
  • der skal være årsagssammenhæng, og 
  • der skal være ret til erstatning med videre.

Før 1. juli 2007

Ved skade, der er sket/anmeldt før 1. juli 2007, er betingelserne for
dispensation, at:

  • der skal være sket en arbejdsskade
  • der skal være en rimelig grund til, at din skade ikke er anmeldt rettidigt
  • der skal være årsagssammenhæng, og
  • der skal være ret til erstatning med videre.

Bevisbyrde

Du har bevisbyrden for, at der kan ske dispensation fra anmeldelsesfristen på 1 år.

Læs om arbejdsskader på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside

Sidst opdateret 07.05.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring