Gå til indhold

Genoptagelse efter arbejdsskadeloven

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan efter arbejdsskadeloven genoptage din sag inden for en frist på 5 år. I særlige tilfælde kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring genoptage din sag efter 5-årsfristen.

Efter arbejdsskadeloven kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring blandt andet genoptage spørgsmålet om anerkendelse og spørgsmålene om godtgørelse og erstatning. 

Om at genoptage spørgsmålet om anerkendelse 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan efter arbejdsskadeloven genoptage spørgsmålet om anerkendelse inden for en frist på 5 år.

Fristen på 5 år løber fra datoen for den første afgørelse om anerkendelsesspørgsmålet.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring genoptager spørgsmålet om anerkendelse, når der er kommet nye relevante oplysninger i din sag.

I sager om anerkendelse af erhvervssygdomme kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring genoptage din sag efter 5 år i tilfælde af, at:

  • din sygdom senere er optaget på fortegnelsen over erhvervssygdomme, eller
  • der sker ændringer i kravene til belastningerne.

Om at genoptage spørgsmålene om godtgørelse og erstatning

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan efter arbejdsskadeloven genoptage spørgsmålene om godtgørelse og erstatning inden for en frist på 5 år.

Fristen på 5 år løber fra datoen for den første egentlige afgørelse om spørgsmålene om godtgørelse og erstatning.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring genoptager spørgsmålene om godtgørelse og erstatning, når der er sket væsentlige ændringer af de forhold, som blev lagt til grund ved den tidligere afgørelse.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan genoptage spørgsmålene om godtgørelse og erstatning efter 5-årsfristen, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder. 

Ganske særlige omstændigheder betyder i praksis, at:

  • der skal være sket en væsentlig forværring af de forhold, der blev lagt til grund ved den tidligere afgørelse, og
  • at i hvert fald en del af forværringen med overvejende sandsynlighed skyldes din arbejdsskade.

Bevisbyrde

Du har bevisbyrden for, at der er grundlag for at genoptage din sag.

Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har genoptaget din sag, gælder de sædvanlige bevisbyrderegler for de forskellige spørgsmål. 

Læs om arbejdsskader på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside

Sidst opdateret 07.05.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring